Fast flip! NL/FR 360 (Blue Orange Games) 7+

Sale!
€ 17,90 € 17,00
Artikelnummer: 360

4 bananen! 3 aardbeien! Dit is geen salade recept, nee, het is de snelle flip!

Draai een kaart om en vergelijk deze met de achterkant van de stapel om het fiche te identificeren dat moet worden verzameld! Eén speler draait de eerste kaart van de stapel om en legt deze naast de stapel. De spelers zullen ofwel een nummer ofwel een vrucht zien. De nieuwe kaart in de stapel zal verschillende vruchten tonen. Als de omgedraaide kaart een vrucht toont, is het juiste antwoord het aantal keren dat die vrucht voorkomt op de kaart boven de stapel (2 in het voorbeeld hierboven). Als de omgedraaide kaart een getal toont, is het juiste antwoord de vrucht die het aantal keren voorkomt op de kaart boven de stapel (banaan in het voorbeeld hierboven). De eerste speler die het juiste antwoord geeft, neemt de kaart en wint een punt. Een nieuwe ronde begint.

Fruit, cijfers, plezier... Fast Flip is een geweldige cocktail voor familie en vrienden.

Inhoud: 54 driehoekige kaarten, 5 fruittegels, 5 cijfertegels & spelregels.

-----

4 bananes! 3 fraises! Ce n'est pas une recette de salade, non!, c'est le survitaminé fast flip!

Retournez une carte et associez-la avec le dos de la pioche pour identifier le jeton à récupérer ! Un joueur retourne la première carte de la pioche et la pose à côté de celle-ci. Les joueurs y verront soit un nombre, soit un fruit. La nouvelle carte de la pioche laissera apparaître plusieurs fruits. Si la carte retournée montre un fruit, la bonne réponse sera le nombre de fois qu’apparaît ce fruit sur la carte au dessus de la pioche (2 dans l’exemple ci dessus). Si la carte retournée montre un chiffre, la bonne réponse sera le fruit qui apparaît le nombre de fois indiqué sur la carte au-dessus de la pioche (la banane dans l’exemple ci-dessus). Le premier joueur à annoncer la bonne réponse, prend la carte et remporte un point. Une nouvelle manche commence.

Des fruits, des chiffres, du fun… Fast Flip est un bon cocktail pour se retrouver en famille et entre amis.

Contenu: 54 Cartes triangulaires, 5 tuiles « fruit », 5 tuiles « chiffre » & les règles du jeu.

----

7+

2-8 spelers

15 minuten

EAN: 3770000904413

Fast Flip FR
PDF – 4,1 MB 130 downloads