Geomag

GEOMAG, uitgevonden en gepatenteerd in 1998, was het eerste magnetische constructiesysteem met ongelooflijke prestaties. Eenvoudige elementen, zoals magnetische staven en metalen bollen, worden bij elkaar gehouden door een magische aantrekkingskracht om verbazingwekkende structuren te bouwen, waarbij creativiteit en verbeeldingskracht tijdens het spelen worden ontketend.

In de loop der jaren hebben we miljoenen mensen met onze producten laten spelen en we hebben ons gerealiseerd dat magnetisme slechts een van de vele onzichtbare krachten is die de Geomagworld-platforms tot leven brengen.

Creativiteit, intelligentie, de menselijke geest, magnetisme en zelfs zwaartekracht zijn allemaal natuurlijke energieën en krachten die je niet kunt zien, maar die alle spelactiviteiten met onze producten leuk en leerzaam maken.

-------

GEOMAG, inventé et breveté en 1998, a été le premier système de construction magnétique aux performances exceptionnelles. Des éléments simples tels que des barres magnétiques et des billes de métal, maintenus ensemble par une force d’attraction magique ont permis et permettent encore aujourd’hui de construire des structures incroyables, stimulant la créativité et l’imagination pendant le jeu.

Au fil des années, nous avons permis de jouer à des millions de personnes et nous avons réalisé que le magnétisme n’est qu’une des nombreuses forces invisibles qui contribuent à donner vie aux plateformes Geomagworld.