Chop! Chop! DJ08401 (Djeco) 6+

€ 27,50
Artikelnummer: DJ08401

Tacktisch spel!

Doel: Een spel va kat en muis, met altijd een winnaar: 4 muizen proberen de kaas te eten, terwijl de kat hen wil vangen.

De tegels worden willekeurig neergelegd. Een van de spelers is de kat en de anderen zijn de muizen. De "muis"spelers mogen om het even welke muis spelen. De speler werpt een dobbelsteen om te bepalen hoeveel tegels hij vooruit mag en draait vervolgens de tegel om waarop hij uitkomt. De speler voert dan de actie uit die op de tegel staat (kaas, gebroken bord, +1, +2, superbeweging). Als een muis een stukje kaas omdraait, dan is het voor hem. Als de kat landt waarop een muis staat, dan vangt hij de muis! De kat wint als hij de 4 muizen kan vangen. De muizen winnen als ze de 10 kazen kunnen verzamelen.

Inhoud: een speelbord, 4 muizen, een kat, 2 dobbelstenen, een tafel, 38 kaaskaartjes, 4 muizneholkaartjes en de spelregels in verschillende talen

-----

Objectif : Un jeu de chat et de souris, avec toujours un gagnant : 4 souris essaient de manger le fromage, tandis que le chat veut les attraper.

Les tuiles sont placées au hasard. L'un des joueurs est le chat et les autres sont les souris. Les joueurs "souris" peuvent jouer n'importe quelle souris. Le joueur lance un dé pour déterminer combien de tuiles il peut avancer, puis retourne la tuile sur laquelle il se trouve. Le joueur effectue alors l'action indiquée sur la tuile (fromage, planche brisée, +1, +2, super déplacement). Si une souris retourne un morceau de fromage, il est pour elle. Si le chat se pose sur la case sur laquelle se trouve une souris, il attrape la souris ! Le chat gagne s'il peut attraper les 4 souris. Les souris gagnent si elles arrivent à récupérer les 10 fromages.

Contenu : un plateau de jeu, 4 souris, un chat, 2 dés, une table, 38 cartes fromage, 4 cartes trou de souris et les règles en plusieurs langues.

-----

6+

EAN: 3070900084018