Cheese rescue DJ05149 (Djeco) 7+

€ 12,99
Artikelnummer: DJ05149

Ontdek Cheese rescue van Djeco, een tactisch spel waarbij muizen kaas verslinden, katten op muizen jagen en honden katten bang maken. Een kaartspel voor kinderen vanaf 7 jaar.

Houd zoveel mogelijk van je kazen op tafel aan het einde van het spel. Niets wordt vooraf beslist, het spel wordt pas aan het einde opgelost voor zeer strategische spellen.

Kaarten met originele illustraties in een compacte doos, een reisspel om overal mee naar toe te nemen.

Elke speler krijgt de 6 kaarten van zijn kaas en kaarten die een kat, een muis of een hond kunnen zijn. Elke speler legt om de beurt een van zijn kaarten op tafel naast een reeds gelegde kaart. Zodra de maximale oppervlakte van het spel is bereikt, wordt het spel beëindigd: de honden maken de katten bang, de katten eten de muizen en de muizen eten de kaas, en de kaarten "kat", "muis" en "kaas" worden van tafel verwijderd. Vervolgens verzamelen de spelers hun kaaskaarten die nog op tafel liggen en tellen hun punten op. De speler met de meeste punten wint het spel.

Een spel van 61 kaarten voor 2 tot 4 spelers vanaf 7 jaar

Speeltijd: 15 minuten

-----

Découvrez Cheese rescue de Djeco, un jeu tactique où les souris dévorent les fromages, les chats chassent les souris et les chiens effrayent les chats. Un jeu de cartes pour les enfants dès 7 ans.

Conserver un maximum de ses fromages sur la table en fin de partie. Rien n'est joué d'avance, la résolution du jeu se fait uniquement à la fin pour des parties très stratégiques.

Des cartes avec des illustrations originales rangées dans une boîte de jeu compacte, un jeu de voyage à emporter partout.

Chaque joueur reçoit les 6 cartes de son fromage ainsi que des cartes pouvant être un chat, une souris ou un chien. Tour à tour, les joueurs posent une de leur carte sur la table, à côté d’une carte déjà posée. Dès que la surface maximum du jeu est atteinte, on passe à l’étape des résolutions : les chiens font peur aux chats, les chats mangent les souris et les souris mangent les fromages et ainsi les cartes « chat », puis « souris » puis « fromage » sont retirées de la table. Ensuite, les joueurs récupèrent leurs cartes « fromage » restées sur la table et additionnent leurs points. Celui qui en a le plus remporte la partie.

Un jeu de 61 cartes pour jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans

Temps de jeu : 15 minutes

-----

7+

2-4 spelers/joueurs

15 min.

EAN: 3070900051492