Club der klauwen NL/FR 305279 (Haba) 7+

Uitverkocht
€ 16,95
Artikelnummer: 305279
  • deductieve poezenpret
  • met 4 originele kaartenhouders
  • kleine doos, groots spel

Snel je klauwen vijlen en op naar het gemaskerde bal! Tussen alle gasten met fluwelen pootjes proberen de spelers elkaar te ontmaskeren. Ze moeten proberen hun poezenkaartjes handig uit te spelen, de juiste conclusies te trekken en tegelijk zo weinig mogelijk over zichzelf prijs te geven. Wie met de scherpe neus van een detective de meeste punten verzamelt, wint het spel.

Inhoud: 4 waaiers bestaande uit 2 delen, 4 uitnodigingen, 4x 16 maskers in geel, rood, groen en paars, 40 poezenkaartjes, 19 eigenschapskaarten, 4 rondekaarten, 1 startspelerkaart, 1 handleiding.

Korte instructies:1. Per speler een uitnodiging, 16 maskerkaartjes van een kleur, 3 poezenkaartjes in de hand en 3 eigenschapskaarten geheim in eigen waaier steken.
2. Om de beurt kloksgewijs spelen: een poezenkaartje uitspelen. Een poezenkaartje heeft altijd 3-4 verschillende eigenschappen. Elke speler met minstens één dezelfde eigenschap in de waaier moet een eigen masker op de uitgespeelde kaart leggen.
3. De speler die aan de beurt is, mag de eigenschapskaart van een andere speler raden. Indien juist, moet de verdachte die kaart omdraaien en een masker aan de radende speler geven. Indien fout, moet de radende speler een masker aan de onterecht verdachte speler geven.
4. Poezenkaartje nemen. De volgende speler is aan de beurt.
5. Het spel eindigt als bij een speler de 3 eigenschappen gevonden werden. Punten: gekregen maskers en niet gevonden eigenschappen. De speler met de meeste punten wint.

-------

le chat déductif s'amuse
avec 4 porte-cartes originaux
petite boîte, grand jeu
Vite, limez vos griffes et en route pour le bal masqué ! Parmi tous les invités aux pattes de velours, les joueurs tentent de se démasquer les uns les autres. Ils doivent jouer astucieusement leurs cartes de chat, tirer les bonnes conclusions tout en se dévoilant le moins possible. Celui qui accumule le plus de points avec son nez aiguisé de détective remporte la partie.

Contenu : 4 éventails en 2 parties, 4 invitations, 4x 16 masques en jaune, rouge, vert et violet, 40 cartes de chat, 19 cartes de propriété, 4 cartes rondes, 1 carte de joueur débutant, 1 mode d'emploi.

Instructions succinctes:1. Chaque joueur reçoit une invitation, 16 cartes masques d'une couleur, 3 cartes chat en main et 3 cartes propriété placées secrètement dans son propre éventail.
2. Chacun joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre : jouer une carte chat. Une carte chat a toujours 3 ou 4 propriétés différentes. Chaque joueur ayant au moins une propriété identique dans son éventail doit placer son propre masque sur la carte jouée.
3. Le joueur dont c'est le tour peut deviner la carte de propriété d'un autre joueur. S'il a raison, le suspect doit retourner cette carte et donner un masque au joueur qui a deviné. S'il se trompe, le joueur qui a deviné doit donner un masque au joueur soupçonné à tort.
4. Prendre la carte chatte. C'est au tour du joueur suivant.
5. Le jeu se termine lorsque les 3 propriétés ont été trouvées chez un joueur. Points : masques reçus et propriétés non trouvées. Le joueur avec le plus de points gagne.

------

7+

2-4 spelers

20 minuten

EAN: 4010168248783