Mountains NL/FR 304369 (Haba) 8+

€ 24,95
Artikelnummer: 304369
  • veel interactie voor een levendig spel
  • sfeervol spelmateriaal
  • afwisselend spelplezier, zodat je het steeds opnieuw wilt spelen

Het bergseizoen is begonnen, op naar de volgende top! Welke tochten durven de spelers aan? En hebben ze de juiste voorwerpen mee? Alleen met de gepaste uitrusting kun je de verschillende tochten tot een goed einde brengen. Met een beetje geluk, een goed geheugen en de ene of andere dienst van je concurrenten verzamel je de meeste bergtopstempels!

Inhoud: 1 bergkaart, 32 uitrustingskaarten, 62 routekaarten (met 6 toenemende moeilijkheidsgraden), 1 stoffen zakje met 70 blauwe en 10 gele dienststenen, 5 bergboekjes, 1 scheurblok met seizoensblaadjes, 1 bergtopstempel met doosje, 1 stempelkussen, 1 handleiding.

Korte instructies:• Spel volgens de handleiding opstellen. Elke beurt bestaat uit twee acties:
• 1. Een willekeurige routekaart kiezen.
• 2. Uitrusting samenstellen met eigen kaarten of met uitrustingsvoorwerpen geleend van medespelers. Als alle uitrustingsvoorwerpen van de routekaart voorhanden zijn, krijg je daarvoor dienststenen en/of bergtopstempels.
• Altijd eerst een dienststeen betalen voor je een medespeler naar een uitrustingsvoorwerp vraagt. Evt. speciale kaarten uitspelen of rustdag (dienststeen nemen) inlassen.
• Wie op het einde (2 stapels routekaarten met moeilijkheidsgraad 3 - 6 opgebruikt) de meeste bergtopstempels heeft, wint het spel.

------

de nombreuses interactions pour un jeu vivant
un matériel de jeu atmosphérique
un gameplay varié, qui donne envie de jouer encore et encore
La saison des montagnes a commencé, direction le prochain sommet ! Quelles excursions les joueurs osent-ils entreprendre ? Et ont-ils les bons objets avec eux ? Ce n'est qu'avec le bon équipement que vous pourrez accomplir les différents tours. Avec un peu de chance, une bonne mémoire et quelques services de la part de vos concurrents, vous pourrez collecter le plus grand nombre de timbres de sommet !

Contenu : 1 carte de montagne, 32 cartes d'équipement, 62 cartes d'itinéraire (avec 6 niveaux de difficulté croissants), 1 sac en tissu avec 70 pierres de service bleues et 10 jaunes, 5 livres de montagne, 1 bloc à détacher avec des feuilles de saison, 1 timbre de sommet de montagne avec boîte, 1 tampon encreur, 1 mode d'emploi.

Instructions succinctes:- Installez le jeu en suivant les instructions. Chaque tour se compose de deux actions :
- 1. choisir n'importe quelle carte routière.
- 2) Assembler l'équipement avec ses propres cartes ou avec des équipements empruntés à d'autres joueurs. Si tous les équipements de la carte routière sont disponibles, on reçoit des pierres de service et/ou des timbres de sommet.
- Il faut toujours payer une pierre de service avant de demander un équipement à un joueur. Si nécessaire, jouez des cartes spéciales ou prenez un jour de repos (prenez une pierre de service).
- Celui qui, à la fin de la partie (2 piles de cartes d'itinéraire de niveau de difficulté 3 à 6 épuisées), possède le plus grand nombre de timbres de sommet gagne la partie.

------

8+

2-5 spelers/joueurs

20-30 min.

EAN: 4010168240503