Overal erwtjes (A vos petits pois) NL/FR 304277 (Haba) 6+

€ 9,95
Artikelnummer: 304277
  • spelend leren
  • eerste tellen en rekenen met getallen van 1 - 6

De spelers moeten orde brengen in de grote erwtenchaos: door te sorteren, te rekenen en te ruilen, proberen ze de erwtenkaarten van 1 - 6 in de juiste volgorde te plaatsen om als beloning reuzenerwten te krijgen. Wie erwtendieven en pecherwten trotseert en op het einde de meeste reuzenerwten heeft, wint het spel.

Inhoud: 123 erwtenkaarten (87 erwtenpuntkaarten, 21 erwtensmurries, 5 erwtendieven, 5 pecherwten, 5 bonuserwten), 12 reuzenerwten (overwinningspunten), 1 handleiding.

Korte instructies:• Alle speelkaarten mengen en met de achterkant naar boven openleggen. Leg de 12 reuzenerwten binnen handbereik.
• Elke beurt bestaat uit drie acties: vier kaarten omdraaien, erwtenpuntkaarten leggen en erwtenpuntkaarten evt. ruilen.
• Afhankelijk van de omgedraaide kaarten erwtenpuntkaarten (groene en rode achtergrond) op de uitlegplaats leggen en getallenrijen van 1 - 6 vormen.
• Speciale kaarten verzamelen of uitspelen en erwtenpuntkaarten met medespelers ruilen (totale waarde van de erwtenpuntkaarten moet identiek zijn).
• Per volledige getallenrij krijgt de speler een reuzenerwt. De speler met de meeste reuzenerwten wint het spel.

------

apprentissage ludique
premiers calculs et arithmétiques avec les chiffres de 1 à 6
Les joueurs doivent mettre de l'ordre dans le grand chaos des petits pois : en triant, comptant et échangeant, ils essaient de placer les cartes de petits pois de 1 à 6 dans le bon ordre pour obtenir des petits pois géants en récompense. Celui qui défie les voleurs de pois et les pois et qui a le plus de pois géants à la fin du jeu gagne la partie.

Contenu : 123 cartes de pois (87 cartes de points de pois, 21 cartes de pois muraux, 5 cartes de pois voleurs, 5 cartes de pois, 5 cartes de pois bonus), 12 cartes de pois géants (points de victoire), 1 mode d'emploi.

Instructions succinctes:- Mélangez toutes les cartes de jeu et posez-les face visible. Placez les 12 pois géants à portée de main.
- Chaque tour se compose de trois actions : retourner quatre cartes, placer les cartes de points de pois et échanger les cartes de points de pois si nécessaire.
- En fonction des cartes retournées, placer les cartes points pois (fond vert et rouge) sur la pile et former des rangées de numéros de 1 à 6.
- Collecter ou jouer des cartes spéciales et échanger des cartes à points avec d'autres joueurs (la valeur totale des cartes à points doit être identique).
- Pour chaque rangée de chiffres complète, le joueur reçoit un pois géant. Le joueur qui a le plus de pois géants gagne la partie.

------

6+

2-5 spelers/joueurs

5-10 min.

EAN: 4010168239873