Mix-Max-Rally NL/FR 304328 (Haba) 5+

€ 9,95
Artikelnummer: 304328
  • met variabele moeilijkheidsgraad voor beginners en gevorderden
  • geschikt voor spelers met kleurenblindheid

Een pinguïn kan goed zwemmen en een kangoeroe maakt de hoogste sprongen. Maar wat doet de pingoeroe? Dat is een mix-max-dier dat uitstekend kan springen en zwemmen! De spelers mengen voor de rally het gepaste mix-max-dier en proberen de hindernissen zo snel mogelijk te overwinnen. Met een beetje geluk winnen ze de mix-max-rally!

Inhoud: 1 dobbelsteen, 20 hinderniskaarten, 20 mix-max-kaarten (10 x bovenlichaam, 10 x onderlichaam), 4 houten figuren, 4 spelerkaartjes, 8 toverdrankkaartjes, 1 start-/doelkaartje, 1 startspelerkaartje, 1 handleiding.

Korte instructies:• De speelfiguren bewegen kloksgewijs, de startspeler krijgt het startspelerkaartje.
• Puntenwaarde op de hinderniskaarten voor je eigen speelfiguur bekijken en dezelfde of een hogere waarde gooien met de dobbelsteen.
• Als een eigen mix-max-dier dezelfde symbolen heeft als op de hinderniskaart, hun aantal op de mix-max-kaarten bij het aantal ogen op de dobbelsteen tellen.
• Bij dezelfde of een hogere waarde met je figuur over de hinderniskaart springen en in het volgende gat blijven staan; anders meteen blijven staan en evt. een nieuwe mix-max-kaart nemen en ruilen.
• Als een speler het start-/doelkaartje bereikt, de ronde nog voltooien tot bij de startspeler. Alle spelers die dan op het doelkaartje staan, winnen het spel.

-------

avec un niveau de difficulté variable pour les débutants et les joueurs avancés
convient aux joueurs daltoniens
Un pingouin sait bien nager et un kangourou fait les plus grands sauts. Mais que fait le pingouin ? C'est un animal mix-max qui peut sauter et nager à merveille ! Avant le rallye, les joueurs mélangent l'animal mix-max approprié et tentent de franchir les obstacles le plus rapidement possible. Avec un peu de chance, ils gagneront le rallye mix-max !

Contenu : 1 dé, 20 cartes d'obstacles, 20 cartes mix-max (10 x haut du corps, 10 x bas du corps), 4 figurines en bois, 4 cartes de joueur, 8 cartes de potion, 1 carte de départ/objectif, 1 carte de joueur de départ, 1 mode d'emploi.

Brèves instructions:- Les figurines se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre, le joueur débutant reçoit la carte de joueur débutant.
- Regardez la valeur des points sur les cartes d'obstacles pour votre propre figurine et lancez la même valeur ou une valeur supérieure avec le dé.
- Si votre propre animal mix-max a les mêmes symboles que sur la carte obstacle, ajoutez leur nombre sur les cartes mix-max au nombre de pips sur le dé.
- Si vous obtenez la même valeur ou une valeur supérieure, sautez par-dessus la carte obstacle avec votre figurine et placez-vous dans le trou suivant ; sinon, placez-vous immédiatement et prenez éventuellement une nouvelle carte mix-max et échangez.
- Si un joueur atteint la carte de départ/objectif, il doit terminer le tour jusqu'au joueur de départ. Tous les joueurs se trouvant alors sur la carte de but gagnent la partie.

-----

5+

2-4 spelers/joueurs

5-10 min.

EAN: 4010168240176